Głowniak Krystyna

O mnie

Urodzona 12. 03.1947 w Lublinie

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Katolicki Uniwersytet Lubelski – historia sztuki,
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – filologia polska,
Instytut Jad Vashem w Jerozolimie – tytuł międzynarodowego edukatora,
Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki – studia podyplomowe w dziedzinie malarstwa.
Zajmowane stanowiska: dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie, nauczyciel dyplomowany historii sztuki, rysunku i malarstwa oraz jęz. polskiego.
Prowadzi własne studio „Malarnia” w Lublinie w Domu Polonii, wspomagając te instytucję w pracy z młodzieżą o polskim rodowodzie z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji.
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, Polskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyków, Koła Przewodników Miejskich PTTK w Lublinie, Kazimierska Konfraternia Sztuki, Akademia Mistrzów Mowy Polskiej, Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Jest członkiem Kapituły Orła Biznesu Polskiego Stowarzyszenia Pracodawców Ziemi Lubelskiej.
Nagrody i Odznaczenia: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (dwukrotnie), Zasłużony dla Kultury Polskiej, honorowy tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Nagrody Prezydenta i Marszałka miasta Lublin i wiele innych.
Posiada liczne certyfikaty szkoleń w zakresie edukacji artystycznej i zarządzania w oświacie organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Twórczość

ajważniejsze wystawy w kraju:
indywidualne – BWA oraz galeria ZPAP w Lublinie, Muzeum Nadwiślańskie, Kuncewiczówka, Muzeum w Lublinie, galeria Radia Lublin, Pałac Sztuki w Krakowie, Chorzowskie Centrum Kultury, Pałac Poznańskich w Łodzi, Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła i wiele innych ,
indywidualne zagraniczne:
Drohobycz – Willa Bianki, Nantes, Amsterdam, Hamburg, Igualada, Centrum Sztuki Nowoczesnej w Ułan Bator, Galerie Uniwersyteckie Indie i Japonia,
inne rodzaje aktywności artystycznej:
– rysunki w kolekcji Biblioteki im H.Łopacińskiego,
– ilustracje w książkach Z. Frączka, A.Jahołkowskiej oraz Moniki Warneńskiej
– autorka książek Provincia adormentata, Pułapka czasu,
Inspiracje – Bruno Schulz ( edycja limitowana), Album malarstwa.
– powstało kilka filmów TVP Lublin, M. Wyszkowskiego z cyklu Album Lubelski, Nataszy Kurczuk, M. Sienniciej, Krzysztofa Czerwieckiego,
rozmowa o projektowaniu z B. Lisowską – właścicielką prestiżowej firmy
Domosystem
– liczne audycje radiowe, rozmowy o twórczości autorki
– wolontariat na rzecz Kuncewiczówki w Kazimierzu Dolnym oraz Wspólnoty Polskiej
– prace znajdują się w licznych kolekcjach: Uniwersytet Noida (Indie), Bunri Uniwersytet Tokushima ( Japonia), Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum w Łęcznej, Muzeum Farmacji w Krakowie i Lublinie, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ( Warszawa ),
– udział w projekcie ASP Kraków prof. Zbigniewa Bajka zatytułowanym „Oswajanie Obcego” związanym z działaniem na rzecz ludzi wykluczonych społecznie (sytuacja bohatera Kafki): więźniów, bezdomnych, nieakceptowanych z powodu innej narodowości.
– liczne teksty do katalogów innych artystów oraz organizacja plenerów, np.: ogólnopolski dla nauczycieli malarstwa i rysunku w szkołach plastycznych.

Galeria prac

Scroll to Top